Donacions 16/17

  • Donacions 16/17

    1r Premi Fundació Scentia al guanyador, el major reconeixement atorgat a un equip de la First Lego League destacant per ser un model de valors. Premi Lego Educations Robotics a les Joves Promeses, demostra potencial per a superar grans reptes en el futur.


DonantQuantitat
Total7.503€
La Caixa2.000€
Can Nogueres50€
Hohner Automáticos250€
Perruqueria Beivide100€
Altervac200€
Pastisseria Sant Lleí200€
Estabanell Energia300€
Pinsos Picart600€
Vending Cafetó2.000€
Salicru200€
Ferreteria Carbonell200€
Altres donants310€
Gofoundme643€